Вівторок, березня 21, 2023


Звіт директора спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської Кравченко Н.С. на загальношкільній конференції за 2012-2013 навчальний рік

word1 звіт (завантажити)

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України « Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами (конференцією) колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

1.Загальна інформація про школу.

        Навчальний заклад діє на підставі Статуту, затвердженого 17 грудня 2004 року. Освітні послуги за рівнем повної загальної середньої освіти школа надає згідно з ліцензією серії АА № 328492 від 14 лютого 2002 року, виданою Кіровоградською обласною державною адміністрацією.

З   1 вересня 2004 року школа діє як спеціалізована загальноосвітня школа

І-Ш ступенів № 6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області,
та є комунальною власністю Кіровоградської міської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти, якому делеговані відповідні повноваження.

2. Кадрове забезпечення

Відповідно до ст. 45 Закону України "Про загальну середню освіту" штатний розпис закладу установлюється управлінням освіти Кіровоградської міської ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

У 2012-2013 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%: 123 штатн одиниці (заступники директора – 6, педагогічних працівників - 78, працівників з числа обслуговуючого персоналу - 26).

у 2012 – 2013 навчальному році було прийнято 9 працівників за строковим договором, з вісьмома трудові відносини буде продовжено в наступному навчальному році. В школі працювало 7 педагогічних працівників за сумісництвом (вчителі, керівники гуртків), з якими буде продовжено трудові відносини в наступному році.

Пріоритетом у підборі нових кадрів дирекцією визначається високий професійний рівень, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльністі, працездатність, комунікабельність.

Варто відзначити потужний склад постійних педагогічних працівників.

Учителі СЗШ №6 мають вищу освіту. Не за фахом працюють учителі Мацко Н.М., Цибульська Н.М., Заєць І.В. Педагоги мають можливості удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

У навчальному закладі працює 78 педагогічних працівників, з них - 71 вчителів.

Переважна частина вчителів мають вищу педагогічну категорію.

Розподіл   педагогічних   працівників   за   фахом і   кваліфікаційними категоріями

 

 

 

Навчальний

предмет

 

Усього вчителів

 

Кваліфікаційна категорія

Педагогічні звання

 

Спеціаліст

 

ІІ

категорія

 

І

категорія

Вища

атегорія

Старший

учитель

 

Учитель-методист

 

Учителі початкових класів

13

-

1

1

11

8

3

Вихователі ГПД

4

3

1

-

-

-

-

Укр.мова і література

6

-

-

1

5

2

1

Рос. мова і література

4

-

-

-

4

1

2

Математика

4

1

-

-

3

3

-

Фізика

2

-

-

-

2

1

1

Інформатика

2

-

-

-

2

1

1

Хімія

1

-

-

-

1

1

-

Біологія

1

-

-

-

1

-

1

Географія

2

-

-

-

2

1

1

Історія

2

-

-

-

2

-

1

Правознавство

1

1

-

-

-

-

-

Англійська мова

14

1

1

5

7

3

1

Французька мова

8

-

2

2

4

1

2

Німецька мова

1

-

-

1

-

-

-

Фізична культура

4

-

2

-

2

1

-

Художня культура

1

-

1

-

-

-

-

Образ. мистецтво

1

-

1

-

-

-

-

Музика

2

-

1

1

-

-

-

Захист Вітчизни

2

-

-

1

1

1

1

Трудове навчання

2

-

-

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

         Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від  06.10.2010 № 930.    

Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

Під час атестації виявляються професійні якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих учителів.

Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, методична рада, психологічна служба та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

- вивчати професійні якості вчителя, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури;

- враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології;

- неухильно дотримуватися вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;

- максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;

- створити всі умови для виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.

 

Цифровий звіт про атестацію педагогічних працівників

у 2012-2013 н.р.

 

Всього атестовано: 19

З вищою освітою: 19

 

Вчителі

Категорія, звання

Встановлено

Відповідає

раніше

присвоєній

категорії

Всього

Вища кваліфікаційна категорія

2

8

10

Спеціаліст І категорії

2

-

2

Спеціаліст ІІ категорії

6

1

7

9 тарифний розряд

1

-

1

Учитель- методист

-

1

1

Старший учитель

4

3

7

          Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи.

         Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є такі: формування ключових компетенцій, моніторинг якості освітньої діяльності; впровадження нових технологій навчання й виховання в умовах профілізації старшої школи; самоосвітня діяльність педагога, залучення педагогічних кадрів до творчої роботи, психолого-педагогічний супровід освітньої діяльності.

         Однією з форм підвищення кваліфікації є відвідування професійних курсів, яке відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. При цьому обов’язковим є ознайомлення вчителів із можливостями, які надає підвищення кваліфікації.

         У школі складено перспективний план курсової перепідготовки вчителів, на підставі якого кожен учитель обов’язково один раз на п’ять років проходить курси підвищення кваліфікації. Проходження курсів визначається наказом по школі. За державним замовленням мають право пройти 20% педагогічних працівників(інші – понад державне замовлення- на платній основі.

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження курсів:

 

2012 рік

Замовлено (к-сть )

18

Фактично пройдено (к-сть)

19

 

2012 рік

1

Тихонова О.А.

27.01.2012

Учителів початкових класів

2

Пилипишина Н.М.

17.02.2012

Учителів англійської мови

3

Кулагіної Г.А.

27.04.2012

Учителів географії, біології, екології та природознавства

4

Бонк А.В.

20.04.2012

Учителів англійської мови

5

Бойко Л.Б.

20.04.2012

Керівників шкіл, які викладають українську мову та літературу

6

Тарасенко С.А.

25.05.2012

Керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва

7

Ворона К.С.

01.06.2012

Учителів англійської мови

8

Новохатська О.О.

15.06.2012

Учителі, які викладають образотворче мистецтво і художню культуру, керівники гуртків

9

Макловська Л.Я.

15.06.2012

Учителі, які викладають образотворче мистецтво і художню культуру, керівники гуртків

10

Рацул В.О.

22.06.2012

Учителі, які викладають етику в 5-6 класах

11

Кизилова Н.М.

22.06.2012

Вихователів групи продовженого дня

12

Войченко І.В.

22.06.2012

Вихователів групи продовженого дня

13

Бузько В.Л.

26.10.2012

Учителі фізики, астрономії, математики та природознавства

14

Макаричева Т.М.

26.10.2012

Практичні психологи та соціальні педагоги

15

Сірих О.Є.

26.10.2012

Учителі англійської мови

16

Волкова А.Д.

09.11.2012

Учителі, які викладають предмет «Основи здоров’я» в 5-9 класах

17

Мішуровська І.Ю.

30.11.2012

Учителі англійської мови, які викладають предмет у початкових класах.

18

Іванова І.М.

21.12.2012

Учителі англійської мови, які бажають опанувати методику підготовки завдань та проведення тестування.

2012 рік (на платній основі)

1

Тихонова О.А.

27.01.2012

Вихователів групи продовженого дня

2013 рік

1

Залевська А.А.

25.01.2013

Керівники закладів освіти, які викладають інформатику

2

Ярова Н.В.

25.01.2013

Учителі початкових класів

3

Нагорна В.В.

01.03.2013

Учителів світової літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови

4

Ковальчук І.П.

01.03.2013

Учителів музичного мистецтва

  

 

5

Рацул В.О.

15.03. 2013

Керівників гуртка суспільного напряму (КВК).

6

Новіцька О.М.

12.04.2013

Учителів української мови та літератури

7

Горщак Л.О.

26.04.2013

Учителів початкових класів

8

Дощенко А.А.

07.06.2013

Практичних психологів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.

       Виявлені позитивні тенденції:

-  зміна акцентів у підвищенні кваліфікації у бік зростання результативності;

- тісна співпраця з ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради та КОІППО ім. В.Сухомлинського.

   Залучено педагогів до участі у професійних конкурсах:

Всеукраїнський конкурс «Учитель року»

ІІ етап

Ковальчук І.П., учитель музичного мистецтва

Герасименко В.І., учитель французької мови

Шпак С.М., учитель французької мови

Наумова О.С., учитель французької мови

ІІІ етап

Наумова О.С., учитель французької мови

ІY етап

Наумова О.С., учитель французької мови

3. Методична робота.

         У 2012-2013 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над реалізацією нової Програми розвитку школи на 2012 - 2017 роки. Визначено загальношкільну проблему: «Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів на засадах особистісно – орієнтованого та діяльнісного підходів».

         Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в єдине системне ціле всі підрозділи методичної структури школи.

         За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначеній цілі.

      Школа має гуманітарне спрямування: поглиблено вивчаються іноземні мови (англійська з 1 класу, з 2011 – 2012 н.р.- німецька чи французька з 5 класу за вибором батьків). Введення як альтернативи німецької мови надало можливість вибору другої іноземної мови, кількість учнів, що обирають німецьку мову свідчить про доцільність прийнятого рішення.

   Разом із тим усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками НВП спонукає до розширення освітніх послух, впровадження заходів, сприяли розвитку цьому напрямку.

   На реалізацію Програми: створено умови для навчання вчителів школи; вивчаються передові освітні технології; продовжено навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього»; робота в рамках проекту «Школи – новатори»;створено внутрішнью базу інформаційних ресурсів впроваджуються навчальні програми з ІКТ – підтримкою.

У навчальному закладі функціонує два сучасних комп’ютерних класи , у кожному з яких встановлені по 14 потужних комп’ютерів. Усього в закладі - 38 комп’ютерів, 1 ноутбук, 1 нетбук. Комп’ютери встановлені в кабінетах фізики та біології, в шкільній бібліотеці, в кабінетах адміністрації (6), методичному кабінеті, кабінетах психолога, соціального педагога, педагога –організатора, позашкільному центрі «Макор». Усі комп’ютери закладу підключені до мережі Інтернет, досягненням є те, що у школі створені дві зони Wi-Fi (хол школи, ІІ поверх, праве крило ІІІ поверху, два комп’ютерні класи, актова зала, учительська, методичний кабінет, кабінети адміністрації, кабінети психолога, соціального педагога, педагога – організатора). Паралельно під’єднаний провідний Інтеренет, що сприяє рівномірному розподілу навантаження на мережу. Вчителі та учні можуть безперешкодно користуватись мережею на заняттях та перервах.

       У школі є п’ять принтерів заправка тут, 3 сканери, 3 копіювальні пристрої, які знаходяться в кабінеті інформатики, в кабінеті директора, у секретаря, у заступників директора; 3 проектори. Право на користування технікою мають усі педагогічні працівники, під контролем особи, відповідальної за кабінет.

     З 2012 – 2013 навчального року введено посаду лаборанта кабінету інформатики (1 ставка) та інженера – електроника (0,25 ставки), які здійснюють обслуговування та профілактичний ремонт обладнання.

     У закладі створено сучасний мультимедійний кабінет, обладнаний інтерактивною дошкою, проектором та стаціонарним потужним комп’ютером, підключеним до мережі Інтернет та відеокамерою. Доступ до мультимедійного кабінету має кожен учитель школи. Для проведення уроків із різних дисциплін на комп’ютері встановлене ліцензоване ППЗ для загального використання вчителями школи.

     Адміністрація закладу вільно володіє базовими навичками з ІКТ. З метою оптимізації адміністративної роботи дирекцією застосовується спільна робота з документами середовища Google; з метою створення єдиного інформаційного простору закладу розширена локальна мережа, створюється електронний розклад уроків. Це значно полегшує обсяг роботи працівників закладу, зручно для учнів ,вчителів, батьків.

Рівень ІКТ-компетентності вчительського колективу закладу загалом на достатньому рівні. Створено гурток із інформатики, на якому учні середньої ланки займаються за програмою «Комп’ютери для місцевої спільноти».   З 2012-2013 навчального року запроваджено додаткові заняття з інформатики в початковій школі, які проводять учителі початкового відділення.

   Директором школи особисто контролюється робота шкільного сайту. На сайті представлена управлінська діяльність навчальна, виховна, методична робота, діяльність соціально - психологічної служби тощо, сторінка з історії   школи, шкільне життя.

   Сайт розробляється вчителем інформатики Медніковим Д.М. (програмна підтримка). Учителі школи та керівники МО, ЦМО ведуть свої сторінки самостійно.

У змістовному наповненні сайту бере участь   адміністрація   та педагогічний колектив закладу. Інформація на сайті школи постійно оновлюється, динамічно висвітлює шкільне життя. Результатом цього є висока відвідуваність.

Як підсумок діяльності в даному напрямкі є перемога закладу в обласному турі конкурсу “Школа інформаційного суспільства” (2012 рік – ІІІ місце, 2013 рік – І місце).                                        

Протягом навчального року проведено ряд заходів:

майстер- клас «Створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу. Спільне використання документів в середовищі Гугл в управлінській діяльності та роботі вчителя»;

майстер-клас «Використання мультимедійної дошки у навчальній та виховній діяльності»;

майстер-клас «Розвиток емоційного інтелекту класного керівника»;

круглий стіл «Проектна технологія: суть, досвід,використання, перспективи»;

круглий стіл «Основні підвалини педагогіки В.Сухомлинського на сучасному уроці»;

семінари-практикуми «Метод проектів – фактор розвитку пізнавально-пошукової діяльності учнів»;

конференцію «Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості учня»;

тематичні педагогічні ради:

        «Аналіз роботи педагогічного колективу у 2011 – 2012 н.р. Організація навчально – виховного процесу у 2012-2013 н.р. Планування роботи навчального закладу на 2012 – 2017 роки»;

        «Науково – методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми»;

        «Комунікативна культура як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації»;

        «Індивідуальний диференційований підхід як основний визначник особистісно – орієнтованої системи навчання у старшій та середній школі».

Проведено відкриті уроки, семінари для вчителів, області (засідання круглого столу «Формування гуманістично-оптимістичного світогляду учнів в сучасній освітянській практиці». До обговорення проблемних питань гуманістичної педагогіки, основоположником якої був В.О.Сухомлинський, були запрошені науковці та фахівці, тісно пов’язані з даною тематикою, а саме:Митрофаненко Ю.С., к. іст. наук, викладач кафедри методики викладання середньої освіти КОІППО ім. В.О.Сухомлинського; доктор філософії Філіп Рофман, волонтер Корпусу Миру.)

Результати роботи над І етапом загальношкільної проблеми буде підсумовано на засіданні педагогічної ради  «Стан готовності педагогічного та учнівського колективів школи до активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій».

Рейтинг навчального закладу значно підвищується завдяки проведенню обласних та міських семінарів.

 4.Навчальна діяльність учнів.

 У 2012-2013 навчальному році навчання завершило 832 учні у 32 класах, середня наповнюваність класів становить -25 учнів (у минулих рокахі - 22 учні); функціонувало 6 груп продовженого дня.

       Варто відзначити тенденцію прибуття учнів до школи. Сформовано три 1-х класи, наповнюваність: 1а- 31 учень 1б -21, 1в -30 . Наповнюваність 5-х класів становить 34(5а), 25 (5б), 34 (5в) учнів. Серед причин вибуття учнів переважає зміна місця проживання.

       У 2012-2013 навчальному році школа працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку була:

- в 1 класах   – 35 хвилин,

- в   2 - 4     класах   – 40 хвилин,

- в   5 - 11   класах   – 45 хвилин,

перерви - тривалістю 10 та 20 хвилин.

 Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.

За результатами річного навчання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

        Учні нашої школи традиційно мають високі успіхи за результатами участі у предметних олімпіадах.: 34 у міських, 17 у обласних.

 Слайд 21,21

Результати міських олімпіад

№п.п.

ПІ учня

 

Клас

Предмет

Місце

вчитель

1

Мельник Катерина

Укр.мвоа

ІІІ

Фоменко Є.А.

2

Бабич Валентин

11Б

Укр.мвоа

ІІІ

Новіцька О.М.

3

Косенко Дар’я

фізика

ІІІ

Бузько В.Л.

4

Сандирєва Марина

11Б

фізика

ІІ

Коломієць Л.А.

5

Майба Діана

екологія

І

Усачова А.О.

6

Лисонь Олександр

10А

екологія

ІІ

Усачова А.О.

7

Хван Карина

10Б

екологія

ІІІ

 

8

Андреєва   Аліна

11В

екологія

ІІІ

Усачова А.О.

9

Тараненко Станіслав

11В

екологія

ІІІ

Усачова А.О.

10

Оганесян Ані

11А

екологія

ІІІ

Усачова А.О.

11

Іванов Іван

хімія

ІІ

Воронцова Т.О.

12

КінкладзеКристина

правознавство

І

Кузютичев С.Г.

13

Пилипишина Маргарита

Французька мова

І

Чеховська В.М.

14

Шуліка Олександра

Французька мова

ІІ

Чеховська В.М.

15

Іванов Іван

Французька мова

ІІІ

Наумова О.С.

16

Косіванова Яніна

Французька мова

І

ЧеховськийВ.О

17

Хачатрян Аніш

Французька мова

ІІ

Наумова О.С.

18

Романюк Іван

Французька мова

ІІ

ЧеховськийВ.О

19

Герасименко Матвій

Французька мова

І ІІ

Ворона Н.М.

20

Майба Діана

Французька мова

І ІІ

Наумова О.С.

21

Томченко Катерина

10А

Французька мова

І

Чеховська В.М.

22

Герушта Валентин

10Б

Французька мова

ІІ

Наумова О.С.

23

Лисонь Олександра

10А

Французька мова

ІІІ

Чеховська В.М.

24

Куріпка Владислав

11Б

Французька мова

І

ЧеховськиВ.О.

25

Бабич Валентин

11Б

Французька мова

ІІ

ЧеховськиВ.О.

26

Ковальова Олена

11Б

Французька мова

ІІ

ЧеховськиВ.О.

27

Снітко Дар’я

11Б

Французька мова

ІІІ

ЧеховськийВ.О

28

Бікзантєєва Карина

11Б

Французька мова

ІІІ

ЧеховськийВ.О

29

Ярова Аліна

11В

Французька мова

ІІІ

ЧеховськийВ.О

30

Філіпенко Марина

11А

Французька мова

ІІІ

Чеховська В.М.

31

Іванов Іван

Англійська мова

ІІІ

Бурова Т.В

32

Косіванова Яніна

Англійська мова

ІІІ

Пилипишина Н.М.

33

Філіпенко Марина

11А

Англійська мова

ІІІ

Ворона К.С.

34

Романюк Іван

Історія

ІІІ

Плетень В.М.

 Загальна кількість – 34 призових місця

 Результати обласних олімпіад

 

№п.п.

ПІ учня

 

Клас

Предмет

Місце

вчитель

1

Іванов Іван

хімія

ІІІ

Воронцова Т.О.

2

Сандирєва Марина

11Б

фізика

ІІІ

Коломієць Л.А.

3

Філіпенко Марина

11А

Англійська

Мова

ІІІ

Ворона К.С.

4

Косіванова Яніна

Французька мова

І

Чеховський В.О.

5

Томченко Катерина

10А

Французька мова

І

Чеховська В.М.

6

Ковальова Олена

11Б

Французька мова

І

Чеховський В.О.

7

Олійник Олександр

Французька мова

ІІ

Ворона Н.М.

8

Лисонь Олександра

10А

Французька мова

ІІ

Чеховська В.М.

9

Карпова Вероніка

10Б

Французька мова

ІІ

Наумова О.С.

10

Бабич Валентин

11Б

Французька мова

ІІ

Чеховський В.О.

11

Куріпка Владислав

11Б

Французька мова

ІІ

Чеховський В.О.

12

Романюк Іван

Французька мова

ІІІ

Чеховський В.О.

13

Снітко Дарія

11Б

Французька мова

ІІІ

Чеховський В.О.

14

Аркушина Євгенія

11В

Французька мова

ІІІ

Чеховський В.О.

15

Філіпенко Марина

11А

Французька мова

ІІІ

Чеховська В.М.

16

Ярова Аліна

11В

Французька мова

ІІІ

Чеховський В.О.

17

Оганісян Ані

11А

екологія

ІІІ

Усачова А.О.

 

Загальна кількість 17 призових місць

Традиційно учні школи беруть участь у різноманітних конкурсах і змаганнях. Найбільш популярними є «Кенгуру» з математики, «Лелека» з історії, «Колосок» з природничих наук, «Бобер» - з інформатики, «Грінвіч», «Пазл» - з англійської мови, «Галлус» - з французької мови, «Орлятко» - з німецької мови, «Медвежонок» , «Лукоморє» - з російської мови та багато інших.

Традиційно наші вихованці перемагають у міжнародному конкурсі імені Петра Яцика: 2 учнів.

Кількість учасників як і минулий рік досягає 300 осіб.

   Учні школи беруть участь в роботі МАН: результатом 2012-2013 н.р. стала перемога на обласному етапі захисту наукових робіт секції «французька мова» 

Ковальової Олени 11Б клас.

Завдяки активній роботі вчителів-предметників і класних керівників лави учнів-слухачів МАНум цього року значно збільшились - 30 учнів 8-х класів пройшли тестові випробування і зараховані до МАН.

   Крім того, 4 учениці 11 класів ( Ковальова О, Ярова А., Аркушина Є., Бікзянтєєва К.), вихованок Чеховського В.О., вдало склали престижний міжнародний іспит з французької мови DELF.

       Традиційно на Святі знань відзначаються найкращі учні за результатами навчання.

Продовжено традицію визначення «Золотої десятки учнів» за результатами річного навчання (окремо в початковій та середній і старшій школі).

5. Виховна та позакласна робота.


     Серед заходів проведених в школі можна виділити традиційні, та ті, що започатковано в минулому навчальному році.

Серед традиційних заходів найбільш яскравими були

-     День учнівського самоврядування

-     «Міс школи»

-     День святого Валентина»

-     Свято «Щедрий урожай»

-     Свято «Писанки моєї родини»

-     День зустрічі випускників

-     Заходи пов’язані з діяльністю шкільних євро клубів «Надія», «Шанс», команди КВН «Без понтов».

 

Варто зазначити що в минулому навчальному році започатковано абсолютно нові, але не менш цікаві заходи, які безперечно стануть родзинкою закладу:

 

-     Конкурс «Найталановитіший»

-     Участь у міжнародній акції «Ніч музеїв»

-     Конкурс «Я люблю Україну»

-     «Мама, тато, я – спортивна сімя»

-     Спортивний матч між вчителями та учнями (в цому році з футболу)

 

Активно проводяться заняття в «Школі для батьків». В цьму році ,нажаль, не видавалась шкільна газета «Ексклюзив4ик», яка у минулому році отримала 3 місце на обласному конкурсі шкільних газет.

     Значно активізувалась робота пришкільного табору «Сонечко». В цому році ми розважаемо близько 400 учнів школи. Нажаль відсутність ігрового майданчика, зелених насаджень, розміри території шкільного двору не дають можливості організувати оздоровлення та дозвілля учнів на належному рівні.

     У навчальному закладі працює соціально – психологічна служба, у складі соціального педагога Макаричевої Т.М., та практичного психолога Дощенко А.А.

     Протягом року адміністрація активно співпрацювала з соціально – психологічною службою школи. Так, у зарахуванні дітей до закладу безпосередню участь приймала психолог. Разом із класними керівниками, заступником директора із виховної роботи соціальним педагогом, дирекцією контролювався рівень успішності учнів (проведено

класно – узагальнюючий контроль 1,4,5, 10 – х класів), стан відвідування навчальних занять. Результатом є досить назький показник пропущених навчальних занять без поважної причини. Проводились бесіди, консультації з батьками учнів, які мали проблеми у навчанні. Психологом активно проводиться профорієнтаційна робота серед учнів .

6. Соціальний захист.


   Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
* сиріт і позбавлених батьківського піклування – 5

*напівсироти - 17
* інвалідів- 14
* чорнобильців - 7
* з неповних сімей -117
* багатодітних – 34

* малозабезпечені - 4

* учні групи ризику – 7

*діти трудових мігрантів – 6
З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується зв'язок класних керівників, соціального педагога, адміністрації школи.


7.Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.


       Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, Щорічно на базі дитячої лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. На диспансерному обліку – 98 учнів.

       Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік

     Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-10 класів відбувалось за бажаням у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет. Нажаль перебої у постачанні продуктів харчування, та якість продуктів не дають змоги забезпечити якісне меню, смачні страви. Однак

адміністрацією закладу проводиться щотижнева перевірка режиму роботи шкільної їдальні, якості продукції і відповідності норм харчування учнів, превірка проводиться також і радою з питань харчування школи. В результаті перевірок усунені значні недоліки в організації роботи шкільної їдальні,систематично закуповуєтьсяо необхідний інвентар, поновлено посуд, засоби гігієни, миючі засоби. Однак, приміщення шкільної їдальні потребує капітального ремонту, меблі та обладнання технічно і морально застаріле, не функціонує система вентиляції.

З метою збереження здоров’я учнів директором проводиться контроль щодо проведення уроків фізичного виховання, виконання режиму роботи групи продовженого дня.


   8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

     Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі (Лавров С.О.) створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
       На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу . Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, в стенди з охорони праці.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються випадки травматизму дітей на уроках фізкультури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну роботу з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

В цьому році не травмовано жодного учня.

       Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.

 

9. Фінансово-господарська діяльність.

 

     Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до статуту на основі прийнятого бюджету. Джерелами фінансування є:

- кошти управління освіти міської ради

- кошти міського бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти

- благодійні внески батьків

- благдійні внеси фізичних осіб.

У 2012-2013 н.р. за бюджетні кошти проведенно:

- заміна труб системи опалення та асфальтування на подвірї школи

- капітальний ремонт частини системи опалення (3 поверх)

На кошти спонсорів:

- ремонт кабінету заступників директора з навчально - виховної роботи

- стенд в холі школи

- ремонт комп’ютерної кімнати

- облаштовуються клумби подвір’я школи

- адміністрацію школи забезпечено комп’ютерною технікою, надано доступ в інтернет, з нового навчального року в школі буде діє зона VF в учительській та холі школи.

- реставрація та ремонт вхідних дверей;

Розпочато ремонт музею школи.

Заплановано ремонт холу школи, продовжити ремонт системи опалення.

Інформацію щодо використання коштів батьківського фонду буде надано головою батьківського комітету у вересні місяці.

Завдяки допомоги батьків активно замінюються вікна в класних кімнатах, що сприяє збереженню теплового режиму,оновлюються меблі, проводяться косиметичні ремонти. Висловлюю слова подяки за розуміння і підримку школи.

10. Міжнародна та регіональна співпраця.

Започатковано співпрацю із навчальними закладами Франції: учні мають можливість відвідати дружні школи, взяти участь у спільних проектах, поглибити знання з французької мови.

З 9 березня по 16 березня група школярів у кількості 23 осіб та супроводжуючих Пилипишиної Н.М., Профатило І.І. перебувала у м. Булонь –сюр-мер на запрошення ліцею Марєт, договір про співпрацю з яким було заключено у травні 2012 року. Під час візиту школярі проживала в родинах французів, відвідували ліцей, мали прийом у

мера міста, подорожували разом із своїми однолітками.

Результатом цього візиту стало підвищення мовного рівня учнів, а також тісні дружні стосунки не лише між школярами, а й між родинами.

30 вересня очікується відповідний візит групи французьких ліцеїстів до м.Кіровоград. протягом тижня діти будуть проживати в українських родинах, відвідувати уроки в нашій школі, спільно брати участь в екскурсіях.

 

17 квітні 2013 в школі перебував декан факультету економіки м.Лімож разом із дружиною психологом за фахом. В результаті якого французька сторона , а саме мадам Катрін Портьє, запропонувала в якості експерименту розпочати обмін міх школярами початкової школи. Адміністрація школи шукає ефективні шляхи втілення даної пропозиції.

 

Протягом 2012-2013 начального року вчителем англійської мови Вороною К.С. до роботи факультативу «Країнознавство» в 10 Б класі було залучено волонтера з США.Філіпа Роффмана Крім того, учні 8 В класу разом із вчителем Івановою І.М. відвідували дискусійний клуб в будівельного коледжі, організатором якого була волонтер Вікторія Сміт.

Бажання вдосконалювати мовленнєві навички призвело до того, що група учнів 8-х класів стали учасниками дискусійного клубу в бібліотеці Чижевського, організованого волонтером Філіпом Роффманом, який, до речі, вважає себе другом нашої школи. Він неодноразово відгукувався на будь-які пропозиції вчителів англійської мови: в ролі Санти привітати молодших школярів з Новим роком, стати учасником круглого столу , присвяченого В.О.Сухомлинському.

Під час роботи мовного табору на наше запрошення відповів волонтер з м.Долинська. його зусиллями були проведені цікаві розваги для школярів, екскурсія по місту, де в ролі гідів виступили учні 8 класів. Результатом такої співпраці стала обіцянка працювати в нашій школі в протягом 2-3 тижнів в наступному навчальному році., а також можливість залучити до роботи з учнями інших носіїв мови, що перебувають на території нашого міста.

 

Вчителі нашої школи постійно працюють над пошуком нових міжнародних зв’язків з іншими країнами. та участі в міжнародних проектах. Зараз ми чекаємо відповіді від французької сторони про можливість участі в триєдиному проекті між Францією, Україною та Німеччиною.

 

11. Управлінська діяльність.

Почерговим завданням адміністрації є організація роботи школи, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси управлінні.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення щодо управління та контролю за навчально – виховним процесом адміністрація школи приймає колегіально.

Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та методи діяльності керівника і сформувало нові підходи:

-         Соціальна та психологічна підтримка педагогів – новаторів

-         Створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення діяльності педагога

-         Використання комп’ютерної мережі Інтернет

-         Створення конкурентоздатного освітнього середовища

-         Підготовка конкурентоспроможних випускників, адаптованих до життя у швидко змінюваному суспільстві

Модернізованими управлінськими функціями є: прогностична, політико – димоплатична, консультативна, менеджерська, представницька

 

Як результат – ІІІ місцеу рейтингу кращих у 2012 - 2013 навчальному році навчальних закладів міста Кіровограда (моніторинг управління освіти Кіровоградської міської ради), річний та перспективний плани роботи надруковано у Всеукраїнських фахових виданнях (газета «Директор школи» та журнал «Директор школи»), заклад номіновано до нагородження за рейтингом найкращих навчальних закладів України Флагмани освіти».

:

футер

Авторські права © 2023 Кіровоградська спеціалізована загальноосвітня середня школа №6. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2011 © Український переклад Joomla! Україна.