Вівторок, травня 30, 2023


Домашнє завдання

Клас

Предмет

Вчитель

Тема для опрацювання

Домашнє завдання

5-А

Українська мова

Фоменко Е.А.

Тема: «Службові частини мови: сполучник, прийменник»

§ 29 – вивчити. Робота в додатковому зошиті - вправа 228 (письмово)

Мацко Н.М.

Тема: «

повторити правила транскрипції, вивчити правила с.108 підручника, виконати впр.234; скласти 3 речення, використовуючи слова вправи;

 

Історія України

Гаркуша Г.В.

 

§ 16. План до пункту «Українське місто у 18-19 ст.»

Англійська мова

Пилипишина Н.М.

Тема: «Я, моя сім’я, мої друзі»

Вправа 10 стор. 96 WB. Вправа 12 стор. 42 WB

Олалейе О.В.

Тема: «St.B»

Вправа 24 стор.82 – опрацювати текст. Виконати вправи 22,23,25,26 стор. 82

Іванова І.М.

Тема: «Wearing a Uniform»

Тема: «A postcard to a friend from a holiday resort»

Вправи 22,23,24, 25 стор. 82

Вправи 28,29,30,31 стор.83

Математика

Іванець І.А.

Тема:

Стор. 227 § 29 № 779 (2), № 781 (парні), № 784 (2)

Музичне мистецтво

Ковальчук І.П.

Тема: «Цікаві архітектурні та історичні будівлі міста»

Сфотографувати будівлі (можна на телефон). 1 фото

Природознавство

Бузько В.Л.

Тема: «Способи зображення Землі. Масштаб»

§ 31 стор. 134 (письмово), § 32 стор. 137 (письмово)

Німецька мова

Голтеску С.В.

Тема:

Вправа 5 (с) стор. 134. Вивчити слова.

Вправа 2 чтор. 134 (письмово)

 

Бірюкова О.С.

Тема:

Впр.1 (в) с.131

Впр. 5 (с) с.133

 

 

5-Б

Математика

Петрова Н.Г.

Тема: «Мішані числа. Розв’язання вправ»

§ 27 стор. 236 § 28 стор. 245

№1103,     №1105 (2),   №1107 (1,2)

Українська мова

Жилкіна Т.П.

Тема: « Словниковий склад української мови. Власне українські й запозичені слова»

Опрацювати матеріал підручника №34 стор. 126-128,   впр. 288

 

Література

Жилкіна Т.П.

Тема: « О.Олесь «Микита Кожумяка». Драматичний твір на тему народні казки. Благородна любов до рідної землі у творі»

Прочитати картину першу та другу із твору О. Олеся « Микита Кожумяка»

 

Англійська мова

Буняєва В.В.

Тема: «Я, моя сім’я, мої друзі»

Вправа 14 (а), стор. 43 WB

Вправа 14 (в), стор. 43 (письмово). Скласти 2 діалога. Один діалог вивчити.

Пилипишина Н.М.

Тема: «Я, моя сім’я, мої друзі»

Вправа 10 стор. 96 WB.

Історія України

Гаркуша Г.В.

 

§ 16. План до пункту «Українське місто у 18-19 ст.»

Німецька мова

Голтеску С.В.

Тема:

5 речень з новими словами. Вивчити слова на стор. 128

Вправа 1 стор. 131 (устно), вправа 2 стор.131 (письмово)

Французька мова

Вінніченко Л.П.

Тема: «Зима. Зимові канікули»

Переказ тексту. Монолог

Природознавство

Бузько В.Л.

Тема: «Способи зображення Землі. Масштаб»

§ 31 стор. 134 (письмово), § 32 стор. 137 (письмово)

5-В

Англійська мова

Буняєва В.В.

Тема: «Я, моя сім’я, мої друзі»

Вправа 5, стор. 100 WB

Вправа 4 (а), стор. 100 WB (письмово)

 

Шпак С.М.

Тема: «Граматика. Заперечна форма. Теперішній час».

Домашнє читання. Робота з ЛО

Скласти речення. Вивчити ЛО. Переказ.

Іванова І.М.

Тема: «A Holiday resort»

Вправи 18,19,20,21 стор. 93

Математика

Ткаченко О.С.

Тема:

§ 4   п.25 – п. 29 – повторити. № 786, № 788

Українська мова

Жилкіна Т.П.

Тема: «Контрольна робота за темою: «Фонетика. Звуки мови й мовлення».                                                              

Повторити вивчений матеріал № 21-26, стор. 81-100

Мацко Н.М.

Тема: «

повторити правила транскрипції, вивчити правила с.108 підручника, виконати впр.234; скласти 3 речення, використовуючи слова вправи;

 

Німецька мова

Бірюкова О.С.

Тема:

Впр.1 (в) с.131

Впр. 5 (с) с.133

 

Література

Жилкіна Т.П.

Тема: « О.Олесь «Микита Кожумяка». Драматичний твір на тему народні казки. Благородна любов до рідної землі у творі»

Прочитати картину першу та другу із твору О. Олеся             « Микита Кожумяка»                                                                                              

Історія України

Гаркуша Г.В.

Тема:

§ 16. План до пункту «Українське місто у 18-19 ст.»

Основи здоров´я

Волкова А.Д.

Тема:

§ 18-19 стор. 117-124. Зошит – стор. 38-41

Природознавство

Бузько В.Л.

Тема: «Способи зображення Землі. Масштаб»

§ 31 стор. 134 (письмово), § 32 стор. 137 (письмово)

Література

Жилкіна Т.П.

Тема: «О.Олесь «Ярослав Мудрий». Поезії з книги «Княжа Україна»

Прочитати твір Олександра Олеся «Ярослав Мудрий»( із книжки «Княжа Україна» стор. 166-168, відповідати на питання стор. 168-169.

 

6-А

Історія

Криховецька Т.Г.

Тема 1: «Побут, архітектура, мистецтво, спортивні ігри»

Тема 2: «Писемність, освіта і наука»

§ 36 стр. 167-176

Математика

Ткаченко О.С.

Тема:

§ 4   п.33 –   вивчити. № 963 (1,2,3,4)   № 965 (парні), № 969

Українська мова

Фоменко Е.А.

Тема: «Складне речення. Відмінність складного речення від простого»

§ 35 – вивчити. Робота в додатковому зошиті – вправа 329 (письмово)

Мацко Н.М.

Тема:

вивчити правила написання та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові, утворити від свого імені жіночу й чоловічу форму імені по батькові, скласти з ними речення;

 

Українська література

Мацко Н.М.

Тема:

виразно читати поезії І. Калинця з циклу «Дивосвіт», виписати метафори, вивчити 1 поезію напам’ять;

 

Англійська мова

Окольнича О.В.

Тема: «Student’s Вook”

Стор. 121. Слова на усну перевірку (від advice до circus). Перекласти слова Unit 9 (від слова advice до слова circus)

Основи здоров´я

Волкова А.Д.

Тема:

§ 4 стор. 23-30. Зошит – стор. 14-22

Німецька мова

Голтеску С.В.

Тема: «Домашнє читання»

Читати Gang 1, Gang 2, Gang 3. Перекладати.

 

Бірюкова О.С.

Тема:

РЗ Впр. 2 с.65

Домашнє читання Gang 1

 

6-Б

Історія

Криховецька Т.Г.

Тема: «Побут, архітектура, мистецтво, спортивні ігри»

Тема: «Писемність, освіта і наука»

§ 36 стр. 167-176

Французька мова

Герасименко В.І.

Тема: «Професії»

Вправа 7 стор.15 – читати,перекладати. Назви професій – диктант.

Німецька мова

Бірюкова О.С.

Тема:

Домашнє читання Gang 1

 

Образотв.мистецтво

Новохатська О.О.

Тема: «Символіка орнаменту й кольору в народній творчості. Український рушник»

Виконати ескіз українського рушника

Українська мова

Болюк О.Г.

Тема: «Відмінювання порядкових числівників. Роздільне написання складених числівників»

§ 49. Скласти 6 речень із порядковими числівниками.

Виконати морфологічний розбір 3-х числівників

Мацко Н.М.

Тема:

вивчити матеріал §49, виконати впр.459, скласти 3 речення з порядковими числівниками;

вивчити матеріал §46, скласти 5 речень з кількісними числівниками у непрямих відмінках, виконати морфологічний розбір 1-го числівника за зразком на с.158;

 

Українська література

Мацко Н.М.

Тема:

виразно читати поезії І. Калинця з циклу «Дивосвіт», виписати метафори, вивчити 1 поезію напам’ять;

 

Математика

Цибульська Н.А.

Тема:

§ 35 стор. 187. № 1050

§ 36 стор. 192. № 1072, № 1084 (а,б)

Англійська мова

Окольнича О.В.

Тема: «Student’s Вook”

Стор. 127. Перекласти слова (від develop до fine). Скласти 3 речення у Present Continuous і 3 речення у Past Continuous. Слова на письмовий диктант (від bored до dessert)

Олалейе О.В.

Тема:

WB Виконати вправи 11, 12,13 стор.18 з теми Present Perfect

Література

Нагорна В.В.

Тема: «Короленко. «В дурном обществе»

Читати

Французька мова

Вінніченко Л.П.

Тема: «Людина. Зовнішність»

Описати людину. Скласти речення з новими словами.

6-В

Англійська мова

Ворона К.С.

Тема: «Україна»

 

Вправи 1,2 стор. 18

Вправи 1,2 стор. 19

 

Французька мова

Ворона Н.М.

Теми: «Зовнішність», «Інформація»

Стор. 151 – читати, перекладати текст

Німецька мова

Бірюкова О.С.

Тема:

РЗ Впр. 2 с.65

Домашнє читання Gang 1

 

Математика

Ткаченко О.С.

Тема:

§ 4   п.33 – вивчити. № 961, № 963 (1,2,3,4), № 965 (парні), № 969

Українська мова

Бойко Л.Б.

Тема: «Іменник. Правопис іменників»

Основні відомості про іменник – як частину мови. Підготуватися до контрольної роботи «Правопис іменників»

Українська література

Бойко Л.Б.

Тема: «І.Калинця «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою»

Читати, переказувати зміст твору.

Основи здоров´я

Волкова А.Д.

Тема:

§ 4 стор. 23-30. Зошит – стор. 14-22

Етика

Рацул В.О.

Тема:

Читати ур. 20 стор. 113-120

7-А

Всесвітня історія

Криховецька Т.Г.

Тема: «Англія»

§ 3

Історія України

Криховецька Т.Г.

Тема: «Розвиток культури»

Тема: «Узагальнення»

§§ 17-18

Французька мова

Герасименко В.І.

Тема: «Мій друг»

Домашнє читання: стор. 8-11

Ворона Н.М.

Тема: «Шкільне життя»

Стор. 10-11. Діалог. Вправи 2,3

Українська література

Болюк О.Г.

Тема: «Ліна Костенко. «Чайка на крижині»

Аналіз поезії. Пейзажна лірика.

Англійська мова

Пилипишина Н.М.

Тема: «Я, моя сім’я, мої друзі»

Вправа 19 (в) стор. 93. Переказ.

Українська мова

Новіцька О.М.

Болюк О.Г.

Тема:

§ 29 – вивчити. Вправа 231. Виписати з орфографічного словника по 5 прислівників з «и» та «і» в кінці слів.

§ 30 – вивчити. Вправа 235. Виписати з орфографічного словника 10 прислівників із кінцевим «е»

 

Окольнича О.В.

Тема: «Students Вook

Стор. 131. Слова на диктант (від active до artistic). Стор. 99 Students Вook (вивчити діалоги)

Алгебра

Іванець І.А.

Тема:

Стор. 126 № 824 (непарні), № 825 (непарні), №826 (1,3)

Геометрія

Іванець І.А.

Тема:

Стор. 70 § 15 № 302, 303, 304

7-Б

Всесвітня історія

Криховецька Т.Г.

Тема: «Англія»

§ 14

Історія України

Криховецька Т.Г.

Тема: «Розвиток культури»

Тема: «Узагальнення»

§§ 17-18

Образотв.мистецтво

Новохатська О.О.

Тема: «Дизайн-середовище (проектування в ескізній формі предметного середовища»

Створення інтер’єру

Англійська мова

Сірих О.Є.

Тема: «Український національний одяг»

Підготувати діалог. Скласти 10 речень з теми: Минулий подовжуючий час»

Окольнича О.В.

Тема: «Student’s Вook”

Стор. 127. Слова (від finger до hang out). Вивчити слова на письмовий диктант (від develop до fine)

Німецька мова

Бірюкова О.С.

Тема:

С. 72 Впр. 59

 

Геометрія

Цибульська Н.А.

Тема:

§ 13 стор. 104. Теорема 12. Питання на стор. 106 № 370 (а)

Українська мова

Новіцька О.М.

 

Тема:

§ 29 – вивчити. Вправа 299. Скласти 6 речень із прислівниками та однозвучними з ними словами.

§ 31 – вивчити. Вправа 308. Виписати з художньої літератури 9 речень, де б прислівники писалися разом, окремо та через дефіс

Українська література

Новіцька О.М.

Тема: «Ліна Костенко. «Чайка на крилах»

Короткі відомості про письменницю. Виразно читати твір. Та виконати його ідейно-художній аналіз.

7-В

Всесвітня історія

Криховецька Т.Г.

Тема: «Англія»

§ 3

Історія України

Криховецька Т.Г.

Тема: «Розвиток культури»

Тема: «Узагальнення»

§§ 17-18

Геометрія

Петрова Н.Г.

Тема: «Рівнобедрений трикутник та його властивості»

§ 14 стор. 65-67 – вчити.

§ 1,2 – повторити.

№ 274 п.р.   № 278 с.р.

№ 281 с.р.

Українська мова

Фоменко Е.А.

Тема: «Правопис займенників»

§ 30 – вивчити. §§ 28-29 – повторити. Вправа 235 (письмово)

Українська література

Фоменко Е.А.

Тема: «Ліна Костенко (конспект статті с.169-170)

Виразне читання поезій «Крига на одрі», «Крила». Повторити відомості з теорії літератури: особливості балади.

Французька мова

Герасименко В.І.

Тема: «Спорт»

Друкований зошит: стор.68 - слова на диктант. Вправа К стор. 71 (письмово)

Англійська мова

Буняєва В.В.

Тема: «Харчування»

Вивчити діалог А.

Вправи: № 1 (а,в,с), № 2 (а,в,с) стор. 28 WB

Музичне мистецтво

Ковальчук І.П.

Тема: «Сонатна форма»

Знайти та записати в зошит визначення поняття «Сонатна форма».

8-А

Всесвітня історія

Криховецька Т.Г.

Тема: «Революція XVII ст. в Англії»

Тема: «Московська держава»

§18 -скласти тези.

§17 – повторити.

Історія України

Криховецька Т.Г.

Тема: «Козацька держава. Гетьманщина»

§25. Скласти тези.

Геометрія

Петрова Н.Г.

Тема: «Застосування подібності трикутників»

§§17-20   стор. 49

№ 156 (2,4), № 160 (3)

Англійська мова

Сірих О.Є.

Тема: «7 див Кіровограда»

Скласти 5 речень в активному та 5 речень в пасивному вигляді.

Олалейе О.В.

Тема: «St.B»

Стор. 74 – читати, перекладати. Вправи 1-9 стор. 75

Українська література

Жилкіна Т.П.

Тема: «Іван Малкович. Поезії «Свічечка букви Ї»,               «Музика,що пішла». Роздуми сучасного поета про те,якою повинна бути людина, щоб уберегти себе, своїх близьких, свою мову, душевне багатство від зла»

Тема: ««З янголом на плечі» Оптимістичний пафос твору, віра в перемогу добра»

Знати ідейно-художній зміст поезії Ів. Малковича «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла»

Підготуватися до позакласного читання «Чарівний світ української поезії».

 

 

Декламування улюблених віршів(за вибором)  

 

Література

Нагорна В.В.

Тема: «Н.В.Гоголь «Ревизор»

Читать II действие. Роль немой сцены в комедии. Понятие «хлестаковщины» в литературе.

Русский язык

Нагорна В.В.

Тема: «Знаки препинания при однородных членах предложения»

Написать работу на тему: «Описание памятника истории» по предложенному в тетрадях плану

Французька мова

Вінніченко Л.П.

Тема: «Місто»

Діалог за зразком

8-Б

Історія України

Плетень В.М.

Тема: Адміністративний устрій Лівобережжя – Гетьманщина»

§ 22

Англійська мова

Ворона К.С.

Тема: «Музика»

Вправи 7,8 стор. 82 WB

Шпак С.М.

Тема: «Читати «Св.Валентин»»

Тема: «Граматика вживання граматичних структур з безособовими займенниками».

Тема: «Листування. Введення та первинне опрацювання»

Тестові завдання. Аналітичне резюме за змістом тексту.

Вправа 1 стор. 158. Вправа 2 стор.160

 

Вправи 5,6 стор. 99. Вправи 4,6 стор. 102. Повторити синоніми.

Пилипишина Н.М.

Тема: «Я і мої друзі»

Вправа 11 (а,в) стор. 82 WB. Вправа 12 стор.83 WB. Правило стор.80

Біологія

Усачова А.О.

Тема: «Різноманітність кісткових риб»

§ 36. Заповнити таблицю в зошиті: РЯД - ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Фізика

Бузько В.Л.

Тема: «Перетворення одного виду механічної енергії в інший. Закон збереження енергії»

§ 30 вправа 30 (2,3,5)

Геометрія

Іванець І.А.

Тема:

Стор. 122 Тестові завдання № 1

Основи здоров´я

Волкова А.Д.

Тема:

§ 2 стор. 20-30

Світова література

Нагорна В.В.

Тема: «Песня про Роланда»

Знать содержание. Подготовиться к письменной работе.

Французька мова

Вінніченко Л.П.

Тема: «Місто»

 

Тема: «Франція»

Підготувати діалог та розповідь «Моє рідне місто»

Повторити лексику

8-В

Всесвітня історія

Криховецька Т.Г.

Тема: «Революція XVII т.. в Англії»

Тема: «Московська держава»

§18 – скласти тези.

§17 – повторити.

Історія України

Криховецька Т.Г.

Тема: «Козацька держава. Гетьманщина»

§25. Скласти тези.

Українська література

Фоменко Е.А.

Тема: «Іван Маклович. Поезії»

Виразне читання «Свічечка букви і», «З янголом на плечі». Вивчити напам’ять поезію на вибір.

Англійська мова

Буняєва В.В.

Тема: «Засоби масової інформації»

Вправа 1 стор. 75 WB

Вивчити правила на стор. 72

Шпак С.М.

Тема: «Листування. Введення та первинне опрацювання»

Вправи 5,6 стор. 99. Вправи 4,6 стор.102. Повторити синоніми

Світова література

Нагорна В.В.

Тема: «Песня про Роланда»

Знать содержание. Подготовиться к письменной работе.

9-А

Історія України

Плетень В.М.

Тема: «Промисловий розвиток України ІІ половини ХІХ ст.»

§ 21

Українська мова

Фоменко Е.А.

Тема: «Порядок слів у реченні. Логічний наголос»

§§17-18 – вивчити.

Вправа 207 (письмово)

Біологія

Усачова А.О.

Тема: «Сечова система. Будова нирок і сечовидільних шляхів»

§ 46

Англійська мова

Пилипишина Н.М.

Тема: «Англомовні країни»

Вправа 33 стор.40. Вправа 10 стор.18 WB.

Шпак С.М.

Тема: «Подорож. Введення ЛО та МЗ»

Вправи 1,2,3 стор.71. Вправи 4,5 стор.72. Вправи 2,4 стор.195

Геометрія

Цибульська Н.А.

Тема:

Стор. 145. Тести 1,2

Українська мова

Новіцька О.М.

Фоменко Е.А.

 

Тема:

§ 18 – вивчити. Вправа 207. Скласти тести за темою: «Складносурядне речення».

§ 17 – повторити.

Українська література

Новіцька О.М.

Тема: «Т.Шевченко.«Гайдамаки»

Читати поему. Знати зміст, сюжетну лінію.

Світова література

Рацул В.О.

Тема:

Образ Мазепи у світовій літературі

9-Б

Право

Плетень В.М.

Тема: «Право на спадщину»

§ 15

Українська література

Болюк О.Г.

Тема: Т.Шевченка. Поема «Гайдамаки»

Читати. Знати історичну основу твору, образну систему твору. Вивчити напам’ять фрагмент (на вибір)

Алгебра

Ткаченко О.С.

Тема:

§ 2   п.15,   п.16 – повторити. № 440,   № 435

Геометрія

Ткаченко О.С.

Тема:

§ 14 стор. 113 - вивчити (Апостолова). Практична робота № 18 стор. 120 Завдання 21: № 1, № 3  

Художня культура

Новохатська О.О.

Тема: «Роль культури в розвитку людини»

§ 19 – читати. Завдання на стор. 94

Біологія

Усачова А.О.

Тема: «Сечова система. Будова нирок і сечовидільних шляхів»

§ 46

Російська мова

Рацул В.О.

Тема:

Виписати з художнього тексту 6 складнопідрядних речень та побудувати схеми

Література

Рацул В.О.

Тема:

Образ Чацкого. Характеристика

9-В

Історія України

Плетень В.М.

Тема: «Промисловий розвиток України ІІ половини ХІХ ст.»

§ 21

Англійська мова

Буняєва В.В.

Тема: «Визначні місця англомовних країн»

Вправи: № 1 (а,в), №№ 2,3,4. Стор. 16 WB

Іванова І.М.

Тема: «The Trip of a Lifetime»

 

Тема: «The Pride of Africa»

Вправи 30-32 стор. 39. Вправа 28 стор. 39. Читати, перекладати

Вправа 32 стор. 39. Вправи 33,34,35 стор. 40.

Українська мова

Жилкіна Т.П.

Тема: «Складнопідрядне речення з кількома підрядними. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях з кількома підрядними»

Опрацювати матеріал підручника №19, стор. 138-147, виконати впр. 233, стор .143

 

Українська література

Жилкіна Т.П.

Тема: «Т.Шевченко. «Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу. Сюжетні лінії твору».

Опрацювати зміст розділів «Гайдамаків», «Червоний бенкет»,   «Бенкет у Лисянці», «Лебедин»

 

Біологія

Усачова А.О.

Тема: «Сечова система. Будова нирок і сечовидільних шляхів»

§ 46

10-А

Правознавство

Плетень В.М.

Тема: «Виборча система в Україні. Верховна Рада України»

§ 14, § 15(1-3)

Художня культура

Новохатська О.О.

Тема: «Музична і театральна культура»

§§5,6,7. Завдання на стор. 48-49

Країнознавство

Ворона Н.М.

Тема: «Республіка де Голля». Франція 1970-2000рр.»

§ 14, вправи 1,2,3 стор. 54

Українська мова

Жилкіна Т.П.

Тема: «Специфічно побутова лексика»

Тема: « Професійно-виробнича лексика»

Опрацювати м-л №10, стор. 127-131,впр. 183.          

Опрацювати м-л підручника № 9 стор.122- 126, виконати впр.179.                                                      

Мацко Н.М.

Тема:

вивчити теоретичний матеріал за підручником про специфічно побутову й професійно-виробничу лексику, записати 10-15 просторічних слів шкільного вжитку; 10-15 професійно- виробничих слів, скласти з ними 7 речень;

Українська література

Мацко Н.М.

Тема:

скласти характеристику образів Івана й Марічки за повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», підготуватися до написання творчої роботи;

підготувати повідомлення про життя і творчість Ольги Кобилянської, прочитати повість «Земля».

 

Англійська мова

Пилипишина Н.М.

Тема: «Робота і професії»

Вправи С,10 стор. 16 WB.

Шпак С.М.

Тема: «Країнознавство. Франція 1970-2000рр.»

§ 14, вправи 1,2,3 стор. 54

 

Олалейе О.В.

Тема: «Спецкурс «Література Англії»

Вивчити один із сонетів У.Шекспіра (на вибір)

Математика

Іванець І.А.

Тема:

Стор. 203 § 25 №644 (парні), № 650 (1), № 652, № 656

Історія України

Гаркуша Г.В.

Тема:

§ 17. Відповідати на запитання

Захист Вітчизни (дівчата)

Волкова А.Д.

Тема:

§ 17-20 стор. 68-76.

10-Б

Правознавство

Плетень В.М.

Тема: «Виборча система в Україні. Верховна Рада України».

§ 14, § 15(1-3)

Математика

Петрова Н.Г.

Тема: «Тригонометричні формули та їх наслідки»

§ 21 п. 2.1.1.   стор.287

№ 1 (1-3)     № 2 (1,3)

№ 3 (1,3,5)   № 4

Біологія

Усачова А.О.

Тема: «Хімічний склад, будова і функції рибосом. Синтез білків»

§ 22. Дати відповіді (письмово) на питання на стор. 131 підручника

Фізика

Бузько В.Л.

Тема: «Маса і розміри молекул. Кількість речовини. Число Авогадро. Молярна маса. Розв´язування задач»

§ 40 стор.150 вправа 25 (1,2,3)

Французька мова

Вінніченко Л.П.

Тема: «П´єр Кармель. Життя та творчість»

Загальна характеристика трагедій 40-х років

11-А

Людина і світ

Криховецька Т.Г.

Тема: «Соціалізація особистості»

§ 2

Всесвітня історія

Плетень В.М.

Тема: «Великобританія»

§ 13. Скласти таблицю «Уряди Великобританії: внутрішня і зовнішня політика»

Історія України

Плетень В.М.

Тема: «Стан економіки України ІІ половини 60-х – І половини 80-х років»

§ 20

Математика

Цибульська Н.А.

Тема:

Повторити таблицю первісних. Підготуватись до контрольної роботи

Країнознавство

Ворона Н.М.

Тема: «Політичні партії»

вправи 1,2,3 стор. 231

Біологія

Усачова А.О.

Тема: «Екологічні фактори та їхня класифікація. Закономірності дії екологічних факторів»

§ 24

Українська література

Болюк О.Г.

Тема: «Іван Багряний. Роман «Тигролови»

Читати. Розглянути проблему свободи й боротьби в творі.

Фізика

Бузько В.Л.

Тема: «Поляризація і дисперсія світла»

Збірник: №19.16;19.17 (стор. 166). Самостійна робота (сайт вчителя)

Світова література

Нагорна В.В.

Тема: «А.Камю. Роман «Чума»

Читати

Українська мова

Новіцька О.М.

Болюк О.Г.

 

Тема:

§ 35 – вивчити. Вправа 411.Повторити тему: «Складнопідрядне речення». Виконати тести за темою: «Складнопідрядне речення» (О.М.Авраменко, М.Б.Блажко. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина, - К.: «Грамота», - 2014, с. 232-241).

§ 17 – повторити.

11-Б

Людина і світ

Криховецька Т.Г.

Тема: «Соціалізація особистості»

§ 2

Математика

Петрова Н.Г.

Тема: «Застосування інтеграла»

§§24,25,27 – повторити.

№ 1007, № 993, № 994

Англійська мова

Ворона К.С.

Тема: Сучасні жанри живопису»

Вправа 1 стор. 140

Французька мова

Ворона Н.М.

Тема: «Medias»

Повторити Imparfait. Розповідь « Medias»

Біологія

Усачова А.О.

Тема: «Екологічні фактори та їхня класифікація. Закономірності дії екологічних факторів»

§ 24

Література

Нагорна В.В.

Тема: «С.Есенин. Любовь к Родине и родному краю в стихах поэта»

Выучить наизусть 1 стихотворение автора (на выбор)

Русский язык

Нагорна В.В.

Тема: «Розділові знаки при прямій мові та цитатах»

§ 19, вправа 125

Українська мова

Новіцька О.М.

 

Тема:

Скласти бесіду за попередньо складеними тезами. Повторити тему: «Складнопідрядне речення». Виконати тести за темою: «Складнопідрядне речення» (О.М.Авраменко, М.Б.Блажко. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина, - К.: «Грамота», - 2014, с. 232-241).

§ 17 – повторити.

Українська література

Новіцька О.М.

Тема: «Іван Багряний. Основні віхи життя і творчості митця. Твір «Тигролови»

Читати. Знати зміст твору, проблематику й жанрові особливості..

:

футер

Авторські права © 2023 Кіровоградська спеціалізована загальноосвітня середня школа №6. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2011 © Український переклад Joomla! Україна.