Напрями навчання

Школа працює за навчальним планом гуманітарного спрямування та спеціалізацією в галузі іноземних мов. Специфіка нашого навчального закладу полягає у поглибленому вивченні англійської, французької, німецької  мов.
Школа має класи  з  українською   та  російською    мовами   навчання.

Мета: Отримання учнями  універсальної цілісної сучасної освіти.

Перспектива:
Формування особистості, здатної легко переходити від однієї системи знань до іншої, з реального соціокультурного середовища у відмінне, готової до життєвої самореалізації, такої особистості, що спирається на ясне розуміння себе і оточуючого світу, здатна ефективно діяти в ньому, яка має необхідні для цього психофізіологічні, інтелектуальні, емоційно-вольові та лідерські якості.

Результат:
Щороку учні школи є призерами міських, обласних, республіканських олімпіад.
Школа надає високий рівень знань з усіх навчальних дисциплін,  як  результат - 100-відсотковий вступ випускників до ВНЗ найрізноманітнішого профілю.

Вчителі:    
Діяльність в навчальному закладі реалізують педагоги, які:
- поділяють концепцію школи;
- здатні приймати всі парадокси мислення учнів та стимулювати їхню творчу діяльність;
- мають достатній рівень фахової підготовки,  високі моральні  якості;
- виключають авторитаризм у відносинах з учнями, поважають їхнє право на власний погляд
- розвивають свої професійні й особисті якості, духовну культуру,
 -керівник школи забезпечує оптимістичний дух діяльності учня і вчителя;
-  колектив працює у творчому пошуковому режимі на основі діалогу культур;

Учитель-провідник замінюється вчителем-супроводжувачем.
Вчителі є  не  лише  професіонали  своєї  справи,  а  й  активні  учасники шкільних,  міських,  обласних  та  республіканських  заходів.

Відсутність розподілу процесу на навчальний та виховний, його суб'єктів на дорослих та дітей надає можливість дотримуватись принципу: діти-вчителі-батьки - партнери, які розуміють та поділяють філософію один одного.
У складі школи успішно функціонує центр естетичного виховання «Натхнення».

Наші партнери:
Британська Рада, Французький культурний центр «Альянс» Alliance française, Lycee Mariette, Boulogne-sur-Mer - французька  гімназія, Рівенська школа № 13.

Найближча ціль: інформатизація  навчального  закладу.
     Уся діяльність навчального закладу базується на принципі толерантності,  та є школою людського розвитку.